جهت کسب اطلاعات بیشتر؛ با شماره 03531024152 امور سهام تماس حاصل فرمائید.

حق تقدم افزایش سرمایه شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندرخشک

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندرخشک برگزار گردید.

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کویر

پروژه ها

بندرخشک پیشگامان قلب تجارت ایران

زنجیره تامین و لجستیک