فعالیت ها


 ۲۵ ســـــــال امــیـن مـردم

 • استفاده از سرمایه های خرد مردمـی در قالب سهامداری شرکت های تعاونـــی

  برای اجرای پروژه‌های عظیم

   

   بنـدرخشک پیشگامـان، منطقـه امـن اقتصـادی در دل کشـور
 • اولین بندرخشک تعاونی ایران

 • ارائه خدمات گمرکـی و ترخیص کالا

 • ارائـه خــدمات حمــل و نقــل ترکیبــی ( ریـلـی جاده ای و دریایـی ) و ردیابــی تحـت شـبکه کالا

 • مجتمع انبارهای عمومـی، سردخانـه، باسکـول و خدمات بسته بنـدی کالا

 • یکپارچـه سازی خـدمات لجستیکـی

 • مشاوره و اجرای امور خدماتی و حمل و نقل ریلی

 

تنها مـالک ایرانـــی فیبـر نوری بین الملل در آبهـای آزاد 

 • ارائه خدمات پهنای باند بین الملل

 • ارائــه پهـنای بانـــد اختصاصــی، اینترنــت پرسرعتADSL2+ واینترنت مرکزیVDSL2
 • ارائــــه تلفــن ثابـــــــت هوشمنـــــد NGN اینترنت شهریWIFI 
 • دارنده مجوز ایجاد و بهره برداری از شبـکه ارتباطات تلفن ثابت(FCP) و مجوز LTE


 

اولیـن و تنهـا اپراتــور تعاونــــی پست ایـران 

 • ارائه دهنده کلیه خدمات پستی با استــفاده از فناوری های نوین اطلاعات

 

 ســــریع ترین خط مونتــــاژ بردهــای الکترونیک 

 • تولیدکننده انواع محصولات روشنایی کم مصرف و سامانه هوشمند حضور و غیاب

 

 اولیـن خط تولیـد کاغـذ از سنگ در کشـور

 •  با هدف حمایت از محیط زیست

 

بازرگام بزرگترین سامانه آنلاین خرید و فروش میوه در ایران

 • صرفه جویی در زمان و هزینه با حذف واسطه های غیر ضرور در حوزه کشاورزی

 

مکانیـزه ترین خط تولیـد کنسانتـره و فـرآورده های میـوه ای 

 • بزرگترین تولید کننده میوه خشک در کشور

 

ارائـه خدمات فروش بلیط و تورهای مسافرتـی داخلی و خارجـی

 

 

ارائــــه خـدمـــات نوین بیــــمه ‌ای

 

پیشگـام در توسعه فضای کسب و کارهـای نوپـا در کشـور

 • حمایت از کسب و کارهای نوین، جوانان خلاق، ایده های جدید و شرکت های دانش بنیان در شتابدهنده پیشگامان

 

پیشتاز در فعالیت های اجتماعــی، آموزشــی، فرهنگـــی و ورزشــی

 • حمایت مادی ومعنوی از دانش آموزان و دانشجویان مستعد بی سرپرست

 • ارائه خدمات آموزشــی با مجوز رسمـی از سازمان فنــی و حرفه ای