ریل گذاری طرح توسعه باراندازهای بندرخشک پیشگامان

افتتاح فاز نخست بندرخشک پیشگامان توسط دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

بازدید تعاونگران استان کرمان از بندرخشک پیشگامان

بازدید رحمت نژاد مدیرکل راه آهن استان یزد از بندرخشک پیشگامان

بازدید سردار بهدانی فرد، فرمانده نیروی انتظامی استان یزد از بندرخشک پیشگامان

بازدید نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی از بندرخشک پیشگامان

بازدید مدیرکل و معاونین صدا و سیمای مرکز یزد از بندرخشک پیشگامان

بازدید معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران از بندرخشک پیشگامان