بازدید سردار بهدانی فرد، فرمانده نیروی انتظامی استان یزد از بندرخشک پیشگامان