بازدید سرپرست فرمانداری مهریز و جمعی از تولید کنندگان و صنعت گران این شهرستان از بندرخشک