بازدید مدیرکل و معاونین صدا و سیمای مرکز یزد از بندرخشک پیشگامان