در آستانه هفته درختکاری و با هدف حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز  1000 اصله انواع نهال در بندرخشک پیشگامان کاشته شد.

گسترش فضای سبز بندرخشک پیشگامان با کاشت 1000 اصله نهال

در همایش تجلیل از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی از مدیرعامل بندرخشک پیشگامان به عنوان واحد نمونه استان یزد در بخش صنایع غذایی تقدیر شد.

تجلیل از بندرخشک پیشگامان به عنوان واحد برتر نگهداری از محصولات کشاورزی

پروژه ها

بندرخشک پیشگامان قلب تجارت ایران

زنجیره تامین و لجستیک