بندرخشک پیشگامان روی ریل تحقق شعار ۱۴۰۰


مدیر عامل بندرخشک پیشگامان گفت: بستر فراهم شده در این بندر تعاونی موجب پشتیبانی از تولید و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ می شود.

به گزارش روابط عمومی بندرخشک پیشگامان؛
محمدرضا شهسواری با اشاره به ظرفیت های ایجاد شده در بندرخشک پیشگامان اظهار کرد: در این بندر همه زیرساخت های حیاتی مورد نیاز تولید و نیز امکانات لازم برای حمایت و پشتیبانی از تولید داخلی و تولید کننده فراهم شده است.

وی افزود: بستر مناسب انبارش، حمل جاده ای و ریلی مقرون به صرفه، صادرات کالاهای تولیدی و واردات مواد اولیه مورد نیاز در بندرخشک پیشگامان فراهم شده است و با افتتاح رسمی این بندر عظیم ۷۰۰ هکتاری در اسفند ماه گذشته آمادگی لازم برای پشتیبانی از تولید و تحقق شعار سال بیش از پیش وجود دارد.

مدیر عامل بندرخشک پیشگامان کاهش تشریفات گمرکی و وجود زیرساخت های منحصر به فرد لجستیکی در این بندر اقتصادی را از جمله مصادیق رفع موانع و مانع زدایی از تولید دانست و اظهار امیدواری کرد؛ با مشارکت سرمایه گذاران حوزه های مختلف تبلور ایده تعاونی و استفاده از سرمایه های خرد مردم بیش از گذشته نمود عینی یابد.

شهسواری با بیان اینکه تولید داخلی زیر بنای اقتصاد قوی و اشتغال پایدار است، ادامه داد: بستر برای حضور سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بخش های مختلف در بندرخشک پیشگامان فراهم است و همچنین تسهیلات مناسب به آن ها ارائه می شود.