مدیرعامل جدید بندر خشک پیشگامان معرفی شد


محمد حسین ریاحی به عنوان مدیرعامل بندرخشک پیشگامان معرفی و از زحمات محمد رضا شهسواری قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی بندرخشک پیشگامان؛
در مراسمی که در محل سایت بندرخشک پیشگامان برگزار شد محمد حسین ریاحی به عنوان مدیرعامل بندرخشک پیشگامان معرفی شد.

پیش از این محمد رضا شهسواری سکان بندرخشک پیشگامان را به مدت سه سال و شش ماه در دست داشت.

محمدحسین ریاحی پیش از این ۷ سال به عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فعالیت داشته است.

فاز اول شرکت تعاونی بندرخشگ پیشگامان اواخر سال گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد.

این فاز شانتینگ یارد، اتصال ریلی ایستگاه بندرخشک به ریل سراسری کشور،سردخانه، انبارها و گمرک اختصاصی بندرخشک پیشگامان را شامل می شود.