ترابر ریلی نوین پارس

شرکت تعاونی پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس 

شرکت تعاونی پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس  (ترن پارس)  از شرکت های زیرمجموعه بندرخشک پیشگامان و تکمیل کننده زنجیره تامین با هدف حمل و نقل ریلی و جاده ای و اپراتوری بندرخشک پیشگامان تاسیس گردیده است و در زمینه های زیر فعالیت می کند:

- انجام کلیه خدمات حمل و نقل جاده ای،ریلی و دریایی بازرگانان و صاحبان کالا

- انجام کلیه خدمات بندری  (تخلیه، بارگیری، استریپ، استافینگ،صفافی و باریندی)

- انجام کلیه امور مربوط به واردات کالای بازرگانان

- انجام کلیه امور صادراتی از گمرک بندرخشک پیشگامان جهت صادرات انواع محموله های باری به مقاصد مختلف و تخفیف حمل ریلی به کشورهای حوزه Cis، حوزه خلیج فارس و ترکیه

http://pitp.ir/