فرآورده های میوه ای

فرآورده های میوه ای

زنجیره تامین کالای بندرخشک پیشگامان در محصولات باغی ومیوه ها که با خرید عمده و انبوه میوه از باغدارآغاز شده و با انبارش در سردخانه های مجهز بندرخشک پیشگامان و توزیع آنلاین میوه به مصرف کننده ادامه می یابد در شرکت تعاونی تولیدی فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان به مرحله نهایی می رسد.

کنسانتره ی میوه ها از یک فرآیند مرتب و متوالی شستشو، اسلایس و خرد کردن، گرم کردن، آنزیم زنی، پرس کردن آروماگیری و شفاف سازی، عملیات صاف کردن تولید می شود و این فرآیند در نهایت به تغلیظ منتهی می گردد.