واردات و صادرات

واردات و صادرات

ارائه کلیه خدمات واردات (تامین کانتنیر در بنادر کشور های مبدا و حمل دریایی با فری تایم 14 روز در مبدا و 21 روز در مقصد)

انجام کلیه امور صادراتی از گمرک بندرخشک پیشگان جهت صادرات محمولات به کشورهای حوزه Cis، حوزه خلیج فارس و ترکیه