گمرکی


خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک اختصاصی بندرخشک


گمرک جمهوری اسلامی ایران در بندرخشک پیشگامان مستقر گردیده است و تجار می توانند از گمرک بندرخشک برای ترخیص قطعی کالا و یا صادرات استفاده نمایند. توجه به این نکته حائز اهمیت می باشد که محوطه گمرکی بندرخشک پیشگامان در مساحت 8 هکتار به بهره برداری رسیده و کلیه امکانات نظیر اتصال ریلی شامل 2 خط ریلی، سکوی تخلیه و بارگیری ریلی و جاده ای، 8 هکتار محوطه محصور شده و زیرسازی شده با بتن الیافی مسلح و ساختمان مجهز گمرک فراهم گردیده و به بهره برداری رسیده است. بازرگانان می توانند پس از انتخاب مقصد بندرخشک در اظهارنامه گمرکی، محموله های خود را به وسیله ریل و جاده به بندرخشک حمل نمایند. 


همچنین به موجب قراردادی که با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جهت دپوی کانتینر خالی در بندرخشک منعقد شده است، بندرخشک پیشگامان به مرکز دپوی کانتینر خالی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران(IRISL) تبدیل می گردد و تجار یزدی می توانند کاهش هزینه ها و افزایش سرعت خدمات خود را در امر صادرات و واردات از این بندر، تجربه نمایند.

 از این پس بازرگانان و تجار یزدی می توانند جهت گرفتن کانتینر خالی با دپوی کانتینری مستقر در بندرخشک پیشگامان ارتباط گرفته و درخواست کانتینر بدهند و یا پس از واردات، کانتینر خالی را به بندرخشک تحویل نمایند و دموراژ کانتینر را پایان دهند و در هر دو حالت در هزینه برای حمل یک سر خالی کانتینر صرفه جویی نمایند.لازم به ذکر است پس از درخواست کانتینر توسط بازرگان، کانتینر در سریع ترین زمان ممکن در اختیار بازرگان قرار می گیرد.