کلاف فولاد

حمل ریلی کلاف فولاد از بندرخشک پیشگامان به منظور صادرات