معرفی بتدرخشک پیشگامان


نمایی از بندرخشک پیشگامان


گزارش شبکه یک سیما از بندرخشک پیشگامان


بازدید مدیرکل و معاونین صداوسیمای مرکز یزد از بندرخشک


افزایش حمل ریلی وگمرک در بندرخشک


نمایی از زنجیره تامین پیشگامان


از یزد برخواسته ایم و به جهانی شدن می اندیشیم